Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Periode Juni 2002 - Oktober 2002
Organisatie Finace B.V.
Functie Consultant bij Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Situatieschets

Binnen een tijdsbestek van 5 maanden heeft Cantor het Management van Verkeer en Waterstaat te Delft ondersteuning gegeven bij het opmaak van het, volgens de uitgangspunten van het INK-Model, definitieve Strategisch bedrijfsplan. Rapportage vond plaats aan de Controller van het Ministerie. Controller was voorzitter van de Redactiecommissie. Redactiecommissie was verantwoordelijk voor het juist en tijdig opleveren van het Strategische Bedrijfsplan.

Werkzaamheden

  • Het tezamen met de redactiecommissie bepalen van de strategische doelen voor het SBP 2004-2008.
  • Begeleiden van afdelingshoofden bij het, op een juiste manier, vaststellen en SMART maken van de operationele doelen (per afdeling), welke gerelateerd dienen te zijn aan de Strategische doelen.
  • Aanbrengen van de plangelaagdheid zoals missie, visie, ksf's en operationele acties.
    Beschrijven van het proces wat zal leiden tot de totstandkoming van de SBP 2004-2008 ISO 9001 Certificering.
  • Fungeren als verslaglegger binnen het totaal uit te voeren project.

Resultaat

Het tijdig opleveren van een Strategisch bedrijfsplan wat voldoet aan de wensen, ideeën en eisen van de Redactiecommissie, alsmede het Management van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.