Finace

In totaal was Cantor Verhoeven van januari 2002 tot en met augustus 2007 bij Finace B.V. werkzaam. Naast onderstaande interne opdracht, heeft Cantor tijdens zijn dienstverband binnen Finace ook opdrachten bij de volgende organisaties uitgevoerd:
   - Ministerie van Verkeer en Waterstaat
   - Nuon
   - Unilever

Interne opdracht Finace B.V.

Periode Januari 2002 - Mei 2002
Organisatie Finace B.V.
Functie Consultant

Situatieschets

Gedurende de aanvangsfase van Cantor bij Finace heeft hij zich, ter ondersteuning van het binnen Finace aanwezige (account)management, bezig gehouden met het opmaken van bruikbare documentatie ten behoeve van de uit te voeren Salesactiviteiten.

Werkzaamheden

  • Opmaak plan(nen) van aanpak ten behoeve van de implementatie van een baten-lastenstelsel in gebruik te nemen bij de Overheid en binnen de Provincie.
  • Uitwerken diverse offertetrajecten
  • IAS/IFRS aanpak verwerken in presentatievorm.
  • Plan van aanpak schrijven wat, binnen diverse onderdelen van de overheid, gebruikt kon worden voor de implementatie van het BTW-compensatiefonds.
  • Te doorlopen stappen van de Shared Service Center in kaart brengen.

Resultaat

Bovenstaande traject heeft geleid tot diverse vormen van documentatie welke door het accountmanagement en de in het "veld" aanwezige consultants gebruikt kon worden voor klantengesprekken alsmede ook voor het daadwerkelijk uitvoeren van een opdracht.