Unilever

Opdracht 7 binnen:

Unilever Supply Chain Company (USCC)

Periode Juni 2008 - Heden
Organisatie
CV Finance & Consultancy
Functie
Project Manager Unilever Nederland Services B.V.
________________________________________________________________


Periode
Maart 2003 - Augustus 2007
Organisatie
Finace Integrated Consultancy B.V.
Functie
Consultant bij Unilever N.V.

Opdracht 6 binnen Financefocus Unilever

(oktober 2006 - augustus 2007)

Situatieschets

Binnen Unilever werd in 2006 gekozen om een deel van de activiteiten vanuit het Financial Shared Service Center naar IBM (Polen / India) te outsourcen. Binnen het outsourcingsproject vervulde Cantor de rol van transition manager. Binnen deze rol rapporteerde Cantor aan de General Manager van het Financial Shared Service Center van Unilever (Financefocus).

Werkzaamheden

 • Managen van de projectleden (5 fte's) in het behalen van de transitie "milestones" welke voor de outsourcingsactiviteiten zijn bepaald.
 • Tezamen met de mensen van IBM, het Centrale Unilever projectteam alsmede de projectleden van de Financefocus klanten zorgen voor een vlekkeloze overgang van de activiteiten naar IBM.
 • Lid van het Financefocus Managementteam.

Resultaat

Een volgens een vooraf vastgestelde planning (verwachtingen IBM en Unilever) vlekkeloze overgang van de activiteiten (welke in scope zijn) naar IBM.

Opdracht 5 binnen Financefocus Unilever

(september 2005 - september 2006)

Situatieschets

Binnen Unilever werd er in 2005 een project (± 200 projectleden) opgestart om de gehele Europese Supply Chain opnieuw in te richten (via Zwitserland). Vanuit het Shared Service Center van Unilever was Cantor binnen dit project verantwoordelijk voor de migratie van de nieuwe Zwitserse Unilever klant. Binnen deze rol in het Financial Service Center rapporteerde Cantor aan de Programma Manager van het gehele project wat Mountain / Sirius wordt genoemd.

Werkzaamheden

 • Managen van de projectleden in het halen van de migratie "milestones" voor wat alle processen (A/P, A/R, Closing, VAT) binnen Financefocus.
 • Tezamen met de centrale Unilever projectleden bepalen van de activiteiten welke voor het FSS in scope zijn.
 • Lid van het Financefocus Mountain / Sirius projectmanagement.

Resultaat

 • Een voor de Zwitserse klant goed lopende financiële administratie, te verrichten vanuit het Unilever Financial Service Center te Vlaardingen. 
 • Behaalde verbeteringslagen welke, ten opzichte van de situatie van voor de opzet van het Service Center, duidelijke efficiency voordelen opleverden.

Opdracht 4 binnen Financefocus Unilever

(maart 2005 - september 2005)

Situatieschets

Vanuit de afdeling Close to Report was Cantor verantwoordelijk voor de migratie van de Unilever België onderdelen naar het Shared Service Center in Vlaardingen. Binnen deze rol in het Financial Service Center rapporteerde Cantor aan de Projectleider Migratie België.

Werkzaamheden

 • Managen van de projectleden in het halen van de migratie "milestones" voor wat betreft de Close to Report werkzaamheden die overgaan naar het Shared Service Center: onder andere VAT, Reporting.
 • Tezamen met de Belgische collega's bepalen van de activiteiten welke naar het FSSC overgaan.
 • Verantwoordelijk voor het totale Financefocus SOX proces voor de België klanten.

Resultaat

 • Een voor de Belgische klanten goed lopende financiële administratie, te verrichten vanuit het Unilever Financial Service Center te Vlaardingen.
 • Behaalde verbeteringslagen welke, ten opzichte van de situatie van voor de opzet van het Service Center, duidelijke efficiency voordelen opleverden.

Opdracht 3 binnen Financefocus Unilever

(november 2004 - juni 2005)

Situatieschets

Binnen het Financial Service Center heeft Cantor een belangrijke bijdrage geleverd in de voorbereiding en de daadwerkelijke jaarafsluiting (2004) voor Ola Productie B.V. Binnen deze rol in het Financial Service Center rapporteerde Cantor aan de Teamleider CtR (Close to Report).

Werkzaamheden

 • Verantwoordelijk voor het General Ledger bestaande uit o.a. aansluiting sub-administraties op het General Ledger, het juist toepassen van Unilever en fiscale accounting principles etc.
 • Verantwoordelijk voor het sluiten van de boekmaanden ter bepaling van de resultaten en balansposities en het rapporteren (conform IFRS standaarden) aan de Business Groep en Unilever Nederland.
 • Verantwoordelijk voor het totale Financefocus SOX proces voor de klant Ola Productie B.V.
 • Actieve bijdrage aan de continue verbetering van de administratieve verwerking van de op te leveren informatie.

Resultaat

 • Een voor de klant(en), in dit geval Ola Productie B.V., goed lopende financiële administratie, vanuit het Unilever Financial Service Center te Vlaardingen.
 • Behaalde verbeteringslagen welke, ten opzichte van de situatie van voor de opzet van het Service Center, duidelijke efficiency voordelen opleverden.

Opdracht 2 binnen Financefocus Unilever

(januari 2004 - november 2004)

Situatieschets

Binnen Financefocus heeft Cantor de "nieuwe rol " van Focal Point voor klanten URDV en CCA volledig ingericht en verder vorm gegeven. De Focal Point is verantwoordelijk voor het onderhouden en managen van de klantenrelatie. Binnen de rol van Focal Point URDV / CCA rapporteerde Cantor direct aan de Manager CtR (Close to Report).

Werkzaamheden

 • Aanspreekpunt voor de klanten URDV en CCA.
 • Signaleren alsmede uitzetten van acties op het moment dat processen niet in overeenstemming met de Service Level Agreement (SLA) lopen.
 • Verantwoordelijk voor het totale Financefocus SOX proces voor de klanten URDV en CCA.
 • Veelvuldig contact onderhouden met de managers en medewerkers binnen Financefocus (URDV / CCA gerelateerd) om issues / problemen voor deze specifieke klanten in een vroeg stadium te tackelen.
 • Tezamen met de Controller meten en analyseren van de KPI's (Key Performance Indicators).
 • Voorbereiden en leiden van klanten Service Review meetings.
 • Vraagbaak van de Manager Shared Service Center voor deze specifieke klanten.
 • Opbouwen en onderhouden van de service mentaliteit binnen Financefocus.
 • Bijdrage aan diverse URDV activiteiten binnen de afdeling Close to Report.

Resultaat

Een voor de klanten URDV en CCA, in vergelijk met het startpunt van de rol van Focal Point, duidelijke verbetering van de klantenrelatie.

Een KPI score voor beide klanten die structureel boven de 80% uitkomt.
Duidelijke bijdrage geleverd in behaalde verbeteringslagen.

Opdracht 1 binnen Financefocus Unilever

(maart 2003 - december 2003)

Situatieschets

Vanuit de Iglo Mora Groep B.V., welke B.V. onderdeel uitmaakt van Unilever N.V., heeft Cantor een belangrijke rol gespeelt in het overbrengen alsmede implementeren van de financiële taken vanuit de Operations Company (OpCo) in 's-Hertogenbosch naar het Financial Service Center van Unilever te Vlaardingen. Binnen deze opdracht rapporteerde Cantor direct aan de Teamleider CtR (Close to Report).

Werkzaamheden

 • Verantwoordelijk voor het General Ledger bestaande uit o.a. aansluiting sub-administraties op het General Ledger, het juist toepassen van Unilever en fiscale accounting principles etc.
 • Verantwoordelijk voor het sluiten van de boekmaanden ter bepaling van de resultaten en balansposities en het rapporteren aan de Business Groep en Unilever Nederland.
 • Het onderhouden van het AO handboek en de autorisatieschema's.
 • Actieve bijdrage aan de continue verbetering van de administratieve verwerking van de op te leveren informatie.

Resultaat

 • Een voor de klant(en), in dit geval Iglo Mora Groep B.V., goed lopende financiële administratie, te verrichten vanuit het Unilever Financial Service Center te Vlaardingen.
 • Behaalde verbeteringslagen welke, ten opzichte van de situatie van voor de opzet van het Service Center, duidelijke efficiency voordelen opleverden.