Nuon

Periode Oktober 2002 - Maart 2003: 6 maanden
Organisatie Finace B.V.
Functie Consultant bij Nuon

Situatieschets

Cantor was projectleider van een 15 leden tellend team dat er op gericht was om, binnen de debiteurenadministratie van Nuon, de hoogte van het openstaande en vervallen posten te reduceren.

Werkzaamheden

  • Een daling van het aantal oude vorderingen te weeg brengen.
  • Zorgdragen voor een geschoond factureringssysteem.
  • Verantwoordelijk voor een verdere geoptimaliseerde procesgang.
  • Aansturen van het volledige projectteam.

Resultaat

  • Drastisch verminderen van de openstaande en vervallen vorderingen.
  • Geoptimaliseerde procesgang die er niet alléén voor zorgde dat de vervallen posten tijdig werden aangemaand maar die er ook voor waakte dat de instroom "under control" was.