Fluke

Periode Juni 1996 - December 1998
Organisatie Fluke Europe B.V.
Functie Financial Service Center Manager (na het uitrollen van het FSC)

Situatieschets

Als lid van het projectteam was Cantor mede verantwoordelijk voor het opzetten en exploiteren (eindverantwoordelijkheid) van een Europees Financial Service Organisation. Cantor is, na de opstart van het Service Center, de verantwoordelijke persoon geworden voor de directe aansturing van het volledige Centre. Binnen Fluke rapporteerde Cantor in zijn functie direct aan de European Controller.

Werkzaamheden

 • Managen van de internationaal georiënteerde Accountingteams via de Supervisors (4 direct, 11 indirect).
 • Verantwoordelijk voor het totale Financiële Service Centrum (FSC), dat bestaat uit een team van 16 werknemers, die financiële transacties voor alle Europese Fluke vestigingen verwerken.
 • Definiëren en organiseren van FSC processen en procedures als mede de relatie met Nationale Verkoop Organisaties.
 • Coördineren van FSC activiteiten met ander financieel administratieve functies, zoals Cash Management en Analyses.
 • Samenwerken met Corporate Accounting in de Verenigde Staten en vertalen van interne vereisten, procedures en regelgeving naar de verschillende vestigingen.
 • Verantwoordelijke Finance persoon voor te houden ISO-audits.
 • Ondersteunen van vestigingen bij financiële issues en vragen.
 • Via de Accountingteams veilig stellen van het vereiste serviceniveau (compleetheid, tijdigheid, nauwkeurigheid, in acht nemen van voorschriften en regels) voor de vestigingen met betrekking tot financiële grootboeken / sub-grootboeken / sluiten van de boeken volgens US GAAP en Dutch GAAP / belastingen, BTW / sociale en zakelijke berekeningen en financiële rapportages.
 • Aanspreekpunt voor banken, accountants, verzekeringsmaatschappijen, belastingdienst en het Fluke pensioenfonds.

Uitgevoerde projecten binnen Fluke (lid van de projectteams)

 • Implementatie van het European Financial Service Center (FSC).
 • Implementatie van het European Global Banking System.
 • Implementatie van de Commissionair Structuur voor alle Verkoopmaatschappijen binnen Europa.

Resultaat

Volledig geïntegreerd Financial Service Centre van waaruit de financiële werkzaamheden voor alle Europese Fluke vestigingen worden uitgevoerd.

 

Periode Januari 1995 - Mei 1996
Organisatie Fluke Europe B.V.
Functie Accounting Manager / Controller

Situatieschets

De belangrijkste rol bij de start binnen Fluke was om de afdeling accounting op allerlei gebieden ("key" activities en sociale aspecten) opnieuw in kaart te brengen en op basis van deze bevindingen en adviezen opnieuw in te gaan richten. De afdeling accounting moest klaar gestoomd worden voor de latere implementatie binnen het Service Centre.

Werkzaamheden

 • Manager van 4 werknemers.
 • Verantwoordelijk voor de gehele financiële afdeling.
 • Maandelijks internationaal, aan de US, rapporteren (P&L, balans, prognoses). 
 • Samenstellen en coördineren van het budgetteringproces.
 • Opstellen van de Nederlandse Jaarrekening (US GAAP - Dutch GAAP).
 • Vervaardigen van BTW- en Loonbelasting- en Vpb aangiften.
 • Aanspreekpunt voor banken, accountants, verzekeringsmaatschappijen, belastingdienst en het Fluke pensioenfonds.
 • Continue verbeteren van administratieve en interne organisatorische procedures.

Uitgevoerde projecten binnen Fluke (lid van de projectteams)

 • Implementatie van diverse nieuwe releases van het financiële systeem MFG-Pro.
 • Opzetten van de financiële procedures / werkinstructies volgens de ISO richtlijnen.

Resultaat

 • Prima draaiende en gemotiveerde afdeling accounting die staat voor zijn taken en verantwoordelijkheden.
 • Afdeling zonder "key" issues die op een vrij eenvoudige wijze en zonder al te veel hindernissen in het Financial Service Center ondergebracht kon worden.